A w Gorzowie Wielkopolskim..

Data publikacji: 28.02.2023 r.

Powrót do listy aktualności

W Gorzowie Wielkopolskim innowację społeczną „Obiady Terapeutyczne” wdrażają dwa podmioty. Jest to Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Złota Jesień oraz Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie "Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski”.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Walczaka działa od 1999r. a uczestnictwo w nim dla osób niepełnosprawnych z Gorzowa Wielkopolskiego jest bezpłatne. W ramach zajęć oferowany jest ciepłu posiłek oraz śniadanie. Warsztaty mają na celu prowadzić do samodzielności, odpowiedzialności, zmiany życia osób z niepełnosprawnością w stronę prawdziwej dorosłości. Dlatego też zajęcia odbywają się nie tylko w pracowniach terapeutycznych, ale w dużej części w warunkach rzeczywistych. Uczestnicy warsztatów uczą się pomagania innym osobom niepełnosprawnym oraz seniorom przygotowując i dostarczając posiłki, wykonując proste czynności pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie oraz umożliwiając kontakty z instytucjami. Część zajęć odbywa się w Studiu Kulinarnym Gastronomika, z którym podpisane zostało porozumienie o współpracy, a uczestnicy WTZ mają okazję przebywać w prawdziwej kuchnii gastronomicznej. Podopieczni WTZ pełni optymizmu wdrażają naszą innowację społeczną i nawiązują więzi z seniorami. Posiłki są przygotowywane przez sześcioosobową grupę osób niepełnosprawnych, zgodnie z jadłospisem opracowanych przed dietetyka na podstawie konsultacji z seniorami. Nastepnie posiłki są dostarczane przez grupę sześciu podopiecznych WTZ przez 5 dni w tygodniu dla 12 seniorów najbardziej potrzebujących takiego wsparcia. Podopieczni WTZ zostali odpowiednio przeszkoleni do nowych zadań i czynności, a seniorzy zapoznani z osobami, które dostarczać będą im posiłki. W ramach dobrych praktyk WTZ oprócz seniorów biorących udział w projekcie dożywia ze środków własnych seniorów, którzy są w stanie samodzielnie przyjść do Studia Kulinarnego i na miejscu skorzystać z ciepłego posiłku. Innowacja pozwala na zaspokojenie potrzeb seniorów, a także na aktywizację społeczno-zawdowową osób z niepełnosprawnościami.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Złotego Smoka działa o 2011 roku i wszyscy jego podopieczni tj. osoby z niepełnosprawnością otrzymują ciepły posiłek. Celem działalności  jest  tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego życia uczestników oraz możliwego przejęcia przez nich kontroli nad własnym życiem. Uczestnicy ŚDS mają tworzone warunki, które umożliwiają podejmowanie aktywności w świecie rzeczywistym. Dzieje się to zarówno przez możliwość przygotowania posiłków, naukę czynności pomocowych i pielęgnacyjnych, robienia zakupów, jak też wykonywanie prac porządkowych w budynku i wokół niego oraz opiekę nad cmentarzem żydowskim. Część osób podejmuje wolontariat pomagając seniorom w miejscu zamieszkania. Tego typu działanie jest prowadzone we współpracy z pracownikami socjalnymi i zostało nagrodzone przez  Panią Minister Elżbietę Rafalską. Podopieczni ŚDS z pomyślnością wdrażają innowację, 12 Osób z niepełnosprawnością codziennie (w dni robocze) przygotowują i dostraczają ciepłe posiłki 12 osobom starszym. Podopieczni ŚDS zostali przygotowani do pełnienia nowych ról, a seniorzy odbyli konsultacje dietetyczne i chętnie goszczą w domach osoby odwiedzające je z posiłkiem. Warto podkreślić, iż innowacja pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie osób starszych, jak na podopiecznych ŚDS. 

 

Obydwie instytucje od lat pomagają zarówno osobom z niepełnosprawnością, jak i seniorom, dlatego też innowacja społeczna "Obiady Terapeutyczne" została bardzo dobrze przyjęta w środowisku lokalnym. Jak podkreśla Dyrektor Fundacji Złota Jesień, a jednocześnie Kierownik WTZ Pan Wiesław Antosz: Osoby niepełnosprawne chcą być użyteczne w społeczeństwie, a innowacja im to umożliwia.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku nakręconego przez telewizję Gorzów, gdzie o początkach wdrażania innowacji opowiada Kierownik ŚDS Pani Marlena Maryniak

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9R8zgFIQgeY&feature=youtu.be

A Naszym podmiotom życzymy powodzenia! :)

Kontakt

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.