Obiadowanie w Województwie Dolnośląskim

Data publikacji: 14.03.2023 r.

Powrót do listy aktualności

Prezentujemy Państwu kolejne dwa podmioty z Województwa Dolnośląskiego, które są w trakcie wdrażania modelu innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bolesławcu prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu od 2004r. Do warsztatów aktualnie uczęszcza 35 osób z terenu powiatu bolesławieckiego, którzy w siedmiu pracowniach, pod okiem instruktorów rozwijają swoje umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, czy także specjalistyczne umiejętności zawodowe. Warsztat ma na celu aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej, jak również stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Dlatego też innowacja społeczna „Obiady Terapeutyczne” wpisuje się w działalność WTZ. Podopieczni Warsztatu dostali szansę nabycia nowych umiejętności w obszarze kulinarnym, a spotkania z seniorami umożliwiają na nawiązanie relacji społecznej. Również seniorzy są pozytywnie zaskoczeni innowacją i otrzymanymi obiadami, które dzięki konsultacją dietetycznym są dostosowane do ich potrzeb żywieniowych.  Jak podkreślają terapeuci z WTZ, często jedynymi osobami, które odwiedzają seniorów są osoby dostarczające im posiłki, co ma znaczny wpływ na poprawę samopoczucie osoby starszej, a co za tym idzie jej zdrowia. Zatem obydwie grupy odbiorców zyskują na innowacji, a wytwarzająca się więź jest nie do przecenienia.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworze powstał w 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło „Razem Naj”. Istotą placówki jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowanie ich do życia codziennego. Rehabilitacja w Warsztacie odbywa się w dziewięciu pracowniach, gdzie pod okiem instruktorów 45 podopiecznych WTZ rozwija swoje umiejętności społeczne oraz zawodowe, rozwijają również swoje talenty i potencjał. Warsztat od lat podejmuje działania mające na celu podjęcie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością, dlatego też zdecydowali się na udział w naszym projekcie. Innowacja pozwoliła na urządzeni kuchni i zaplecza kuchennego co realnie przedkłada się na jej wdrożenie, a także na nabycie nowych umiejętności przez podopiecznych WTZ. Obiady Terapeutyczne umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami  kształtowanie sprawności fizycznej i psychospołecznej, uczą samodzielności, odpowiedzialności i nawiązywania kontaktów, przez co przysposabiają do podjęcia pracy w przyszłości. A osoby starsze wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu czują się zauważone, a przede wszystkim zaopiekowane. Jak wskazują pracownicy Warsztatu: Dzięki innowacji powstają nowe relację, które ogromnie cieszą.

 

Nas również bardzo cieszy, jak wspaniale Użytkownicy innowacji i ich Podopieczni radzą sobie z wdrażaniem innowacji!

Zespół Projektu.

Kontakt

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.