Innowacja społeczna Obiady terapeutyczne zafunkcjonowała…

Data publikacji: 24.02.2023 r.

Powrót do listy aktualności

Drodzy społecznicy, kierownicy i instruktorzy,

po pierwszych miesiącach obiadowania, nadszedł czas na wstępne podsumowanie naszego ogólnopolskiego pilotażu!

Dziś już możemy napisać, że model innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, jeszcze rok temu odbierany w środowisku z entuzjazmem, ale jednocześnie z pewną dozą ostrożności, został wdrożony z powodzeniem przez wszystkie 44 podmioty obdarowane grantem i wystartował zgodnie z założeniami w listopadzie ubiegłego roku.

Po krótkim okresie przygotowania do stworzenia odpowiednich warunków i narzędzi, dzięki wytężonej pracy kierowników oraz instruktorów terapii zajęciowej, w 44 miejscach na mapie Polski są codziennie przyrządzane zdrowe i dwudaniowe obiady przez osoby z niepełnosprawnością, a potem dostarczane bezpłatnie do osób starszych powyżej 60 roku życia, będących w potrzebie.

Oba te kluczowe elementy tj. gotowania i dostarczania udało się zorganizować w taki sposób, aby obiady docierały w porze obiadowej do ponad 520 seniorów. Aby móc wydawać obiady, wiele warsztatów terapii zajęciowej dostosowało swoją przestrzeń kuchenną do wymogów państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie działalności gastronomicznej, dzięki środkom pozyskanym z grantu, ale nie tylko. Wielu z nich wykonało dodatkową pracę i zaangażowało dodatkowe środki finansowe (własne lub pozyskane od sponsorów) w dokonanie tych zmian. Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom, które weszły w tę innowację z otwartą głową i sercem, dokonując prawdziwej reorganizacji i zmiany organizacyjnej w swojej instytucji!

Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i środowiskowych domów samopomocy zyskali już całkiem sporo na zaangażowaniu się w to nowe i niełatwe przedsięwzięcie. Słyszymy, że zwiększyło się ich poczucie własnej wartości oraz sprawczości działań, a codzienne czynności nabrały w końcu sensu i celowości. Przy okazji przyszła nauka systematyczności i obowiązkowości, jak w codziennej pracy.  

Ta na pozór prosta czynność przygotowania posiłku i podzielenia się nim z drugim człowiekiem, dzięki wszystkim ludziom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, ma szanse zagościć na dłużej w polskim systemie rehabilitacji społeczno – zawodowej. Testowanie obiadowania będzie trwało jeszcze do końca sierpnia br. W tym czasie zbierzemy doświadczenie i kolejne wskazówki jak realizować tę formę wsparcia w różnych warunkach, przy odmiennych zasobach ludzkich i technicznych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane naszą aktywnością, które będą mogły odnaleźć się w roli interesariuszy i wesprzeć naszych 44 Innowatorów w kontynuacji obiadowania po zakończeniu finansowania z projektu!

Pozdrawiamy!

Zespół projektu

Kontakt

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.