Model Obiady terapeutyczne

Obiady Terapeutyczne to obiady, które leczą dusze i ciało osób starszych oraz niepełnosprawnych, przynoszą wsparcie wytchnieniowe opiekunom domowym, uczą zdrowego odżywiania, zmieniają instytucje działające w sferze integracji społeczno-zawodowej. Obiady, które dają możliwości.

Model innowacji społecznej: Obiady terapeutyczne

Schemat pochodzi z „Opisu modelu innowacji społecznej” Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-030/20.

Model innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, opiera się na dwóch filarach: przygotowaniu Użytkownika innowacji (podmiotów / instytucji) oraz wybranych Odbiorców innowacji tj. Osób z niepełnosprawnościami do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach innowacji, pracownia typu: gospodarstwa domowego, według menu skonsultowanego przez dietetyka przygotowuje zdrowe dwudaniowe obiady dla osób starszych, następnie podopieczni (osoby z niepełnosprawnościami) dostarczają bezpłatnie seniorom obiady do domów. Relacje jakie się wytworzą są nie do przecenienia, a nowe rozwiązania są szansą na zapoczątkowanie zmian systemowych w Polsce.

 

FAZA PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA MODELU
INNOWACJI SPOŁECZNEJ „OBIADY TERAPEUTYCZNE”

KROK 1 - Zbuduj swój zespół w składzie:

  • Koordynator
  • Instruktorzy terapii zajęciowej
  • Dietetyk

Pamiętaj o zaangażowaniu księgowej odpowiedzialnej za prawidłowe rozliczanie dokumentacji księgowej przedsięwzięcia.

KROK 2 - Jeśli potrzebujesz przystosuj swoją kuchnię i doposaż swoje zaplecze kuchenne w niezbędny sprzęt gastronomiczny potrzebny do przygotowywania i wydawania posiłków.

KROK 3 - Kup narzędzia i przybory niezbędne do pakowania i dostarczania posiłków osobom starszym.

KROK 4Wybierz Odbiorców innowacji tj. Osoby z niepełnosprawnościami, kórzy wezmą udział w przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków.

KROK 5 - Ubezpiecz dodatkowo Odbiorców innowacji tj. Osoby z niepełnosprawnościami wybrane do dostarczania obiadów od nieszczęśliwych wypadków oraz skieruj osoby niepełnosprawne wytypowane do przygotowywania posiłków na badania sanitarne.

KROK 6 - Wybierz osoby starsze zależne, które z powodu zaawansowanego wieku i/lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotowywać dla siebie pełnowartościowych, ciepłych posiłków.

KROK 7 - Zaplanuj czas na konsultacje osób starszych z dietetykiem. Dietetyk odwiedza każdego z seniorów dwukrotnie.

KROK 8 - Przeprowadź szkolenie teoretyczne i praktyczne dla wybranych Odbiorców innowacji tj. Osób z niepełnosprawnościami, przygotowujące ich do pełnienia nowych obowiązków. Naucz ich przygotowywania obiadów dla seniorów, a pozostałych samodzielnego poruszania się do miejsc dostarczania posiłków.

 

FAZA WDRAŻANIA MODELU 
INNOWACJI SPOŁECZNEJ „OBIADY TERAPEUTYCZNE”

KROK 9 - Przygotowywanie i dostarczanie bezpłatnych posiłków - zasadnicza faza, która sprawia, że obiady mają charakter terapeutyczny. Kuchnia wydaje posiłki każdego dnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt oraz pojedynczych dni. Odpowiednio przeszkoleni podopieczni dostarczają posiłki do domów seniorów. Każdy z nich odwiedza konkretną osobę starszą pod ustalonym wcześniej adresem, dzięki czemu mogą się lepiej poznać i zbudować bliską więź, która oddziałuje terapeutycznie na obie strony.

KROK 10 - Zorganizuj i przeprowadź cykl warsztatów o zdrowym odżywianiu dla seniorów aktywnych. Każdy warsztat może być odrębną całością lub jedna grupa może uczestniczyć w cyklu 3 kolejnych warsztatów.

KROK 11 - Pamiętaj o regularnym monitoringu realizacji działań przez koordynatora. Bądź w stałym kontakcie z nami, nasz Doradca wesprze Cię podczas wdrażania modelu skalowanej innowacji społecznej.

Kontakt

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.